پروژه پرواز چیست؟

پروژه‌پروازبامحتوا یک سیستم ارائه خدمات رایگان مبتنی بر محتوا است که انواع API‌های مختلف محتوایی را به صورت رایگان در اختیار صاحبان وب‌سایت‌ها قرار می‌دهد.

صاحبان وب‌سایت‌ها می‌توانند از این خدمات در جهت افزایش بازدید وب‌سایت‌شان و تعامل بهتر با مخاطبین‌شان استفاده نمایند.

ارائه چنین سرویس‌های رایگان مبتنی بر محتوا برای اولین بار است که در ایران انجام می‌شود.